Welkom

Deze website tracht een overzicht te bieden van de dialoog en procedures die doorlopen worden. Bovendien willen we op deze site de initiatieven waarvan we van kunnen leren en de natuurlijke groei van de Huizen van het Kind zichtbaar maken.

EXPOO bundelt alle informatie en ondersteuningsmogelijkheden die je kunnen helpen om je lokaal samenwerkingsverband Huizen van het Kind uit te bouwen.

Logo Expoo

Nieuws
  • Op 1 maart 2018 is de subsidieoproep voor de Huizen van het Kind gelanceerd. De middelen zijn toereikend om vanaf 2019 ieder kwalitatief Huis van het Kind in Vlaanderen en Brussel een jaarlijkse subsidie toe te kennen voor hun volledige werkingsgebied.

  • Via de bevraging bleek dat verschillende Huizen van het Kind actief aan de slag zijn om een link te maken met jeugdhulp. Op basis van bezoeken en input via dialoogtafels werd een pdf document opgesteld om te inspireren. De tekst is nog niet volledig af en je kan bedenkingen meegeven via huizenvanhetkind@kindengezin.be. Zo kunnen we komen tot een tekst die de dialoog en dynamiek tussen jeugdhulp en Huizen van het Kind binnen het beleid en de praktijk verder kan bevorderen.