Welkom

Elke dag zetten verschillende overheden, vrije beroepen, middenveldorganisaties, vrijwilligers en burgers zich in voor (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren . Met de Huizen van het Kind willen we de krachten bundelen zodat meer gezinnen beter ondersteund worden.

Deze website tracht een actueel overzicht te bieden van de dialoog en procedures die doorlopen worden. Bovendien willen we op deze site de initiatieven waarvan we van kunnen leren en de natuurlijke groei van de Huizen van het Kind zichtbaar maken.

Nieuws

  • Via de bevraging 'Een beeld van de Huizen van het Kind' bleek dat verschillende Huizen van het Kind actief aan de slag zijn om een link te maken met jeugdhulp en omgekeerd. Vanuit Kind en Gezin willen we deze praktijken en ervaringen beter leren kennen. Op basis van bezoeken bij 6 Huizen van het Kind die met deze link exploreren, alsook via input van enkele dialoogtafels, werd een document opgesteld dat als bedoeling heeft om te inspireren over wat de link zou kunnen zijn. De tekst is nog niet volledig af. Feedback van een aantal betrokkenen wordt nog verwerkt. Ook is het mogelijk om de komende weken nog toevoegingen of bedenkingen mee te geven via huizenvanhetkind@kindengezin.be. Zo kunnen we binnenkort komen tot een goed afgewerkte tekst die de dialoog en dynamiek tussen jeugdhulp en Huizen van het Kind binnen het beleid en de praktijk verder kan bevorderen. De concepttekst 'De Huizen van het Kind en Integrale Jeugdhulp: een zoektocht naar verbinding via inspirerende praktijkvoorbeelden' vind je pdf hier .

  • Speelbank.be, een initiatief van het Steunpunt Kinderopvang van de VVSG, stelt na overleg met EXPOO haar virtuele deuren open voor de Huizen van het Kind. Op deze website kan je speelactiviteiten en speeltips vinden voor kinderen van 0 tot 3 jaar. Veel kinderopvanglocaties vinden hier inspiratie, maar uiteraard zijn de speeltips voor iedereen bruikbaar. Surf naar www.speelbank.be en log in met het paswoord 'huisvanhetkind'. Op die manier kan je helemaal vrij door het aanbod snuisteren.

  • Op 8 juni 2017 organiseerde EXPOO met partners een uitwisselingsmoment voor de Huizen van het Kind met als thema 'Samen verder bouwen aan de Huizen van het Kind'. Tijdens deze dag wisselden meer dan 150 medewerkers ervaringen uit. Bekijk hier de presentaties en het verslag. Het plenaire gedeelte, met pdf de belangrijkste vaststellingen uit het rapport ‘Een beeld van de Huizen van het Kind’ (1MB) en de toelichting over de roadmap Huizen van het Kind, werden opgenomen en zijn te bekijken via www.kindengezin.be/live.