Regelgeving

We werken stap voor stap aan de regelgeving die de basis moet leggen voor de verdere uitbouw van de preventieve gezinsondersteuning. De concrete procedure vind je in het dropdownmenu van de navigatiebalk bovenaan deze webpagina.


Tijdspad

Vandaag wordt al door een verscheidenheid aan partners in heel wat gemeenten werk gemaakt van Huizen van het Kind. Op termijn komen er in heel Vlaanderen Huizen van het Kind.

De regelgeving (het decreet en bijhorend uitvoeringsbesluit) die dit moet ondersteunen treedt in werking vanaf 1 april 2014.


Voorgeschiedenis

De eerste steen van het Huis van het Kind is gelegd door:

  • Kind en Gezin
  • Kind en Preventie vzw en Thuishulp vzw
    (de organiserende besturen van consultatiebureaus)
  • Domus Medica
  • Dienst Jeugdgezondheidszorg van de K.U. Leuven

Lees het resultaat van deze intensieve samenwerking in de nota:
'Krijtlijnen voor de uitbouw van een versterkte preventieve gezinsondersteuning'.