Definitieve goedkeuring BVR

Op 28 maart 2014 keurde de Vlaamse Regering het uitvoeringsbesluit tot uitvoering van het decreet van 29 november 2013 houdende de organisatie van preventieve gezinsondersteuning goed.