MB Huizen van het Kind

Op 6 mei 2014 ondertekende de Minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin het pdf ministerieel besluit betreffende de regels voor erkenning en subsidiëring van Huizen van het Kind .