Op vraag

 • LOGO Limburg, jouw partner in preventie, om samen werk te maken van gezondheidskansen voor iedereen
  Wat:
  - Ondersteuning van lokale besturen volgens het groeiconcept Gezonde Gemeente bij de uitwerking van een lokaal preventief gezondheidsbeleid
  - Aanbod van kwaliteitsvolle projecten, materialen en methodieken rond gezondheidspromotie (gezonde voeding, beweging, geestelijke gezondheid, tabakspreventie, ...)
  - Informatie en advies op maat
  Thema: Aanbod in je huis
  Regio: Limburg
  Contactpersoon: Logo Limburg - 011/23 82 38

 • Online cursus: Wegwijs in Opvoedingsondersteuning
  Wat: Via deze online cursus kan je vanop je eigen werkplek in een halve dag wegwijs geraken in de wereld van opvoedingsondersteuning.  De cursus biedt theoretische kaders met afwisselend reflectie-oefeningen. Je kan ook online een vraag stellen.
  Thema: Je Huis van het Kind vormgeven, Aanbod in je Huis, Partners en samenwerking 

 • Procesbegeleiding: Prenatale dienstverlening
  Wat: ECK De Bakermat biedt (tegen betaling) ondersteuning aan bij het uitwerken van een prenatale dienstverlening binnen een Huis van het Kind.
  Thema: Aanbod in je Huis, Partners en samenwerking
  Regio: Vlaams-Brabant
  Contactpersoon: ECK De Bakermat - 016/20 77 40

 • Procesbegeleiding: Samenwerkingsverbanden Huizen van het Kind
  Wat: Vraaggestuurde begeleiding, vnl. intergemeentelijke samenwerkingen en kleine gemeenten.
  Thema: Starten met je Huis van het Kind, Partners en samenwerking
  Regio: Limburg
  Contactpersoon: Provincie Limburg, Katrijn Kelchtermans – 011/23 82 23

 • Procesondersteuning
  Wat: Lokale besturen kunnen bij VVSG-Steunpunt kinderopvang terecht met vragen of voor advies rond de Huizen van het Kind. Indien nodig kan men ook individuele begeleiding en ondersteuning vragen via onze consultants (tegen betaling).
  Thema: Starten met je Huis van het Kind
  Regio: Vlaanderen
  Contactpersoon: VVSG, Sofie Delcourt - 02/211 55 79

 • Procesondersteuning: Informatie voor nieuwkomers
  Wat: Ondersteuning bij het inzetten op het onthaalbeleid van nieuwkomers als onderdeel van het Huis van het Kind.
  Thema: Starten met je Huis van het Kind, Aanbod in je Huis
  Regio: Vlaanderen
  Contactpersoon: Agentschap Integratie en inburgering, Els Van der Sypt - 09/267 68 12

 • Procesondersteuning: Mini-sociale-kaart
  Wat: Lokale besturen kunnen op vraag in samenwerking met de provincie Vlaams- Brabant een mini-sociale-kaart opmaken.
  Thema: Aanbod in je Huis, Promo en communicatie
  Regio: Vlaams-Brabant
  Contactpersoon: Provincie Vlaams-Brabant, karine.olislaeghers@vlaamsbrabant.be

 • Procesondersteuning: Nederlands als tweede taal (NT2) voor ouders
  Wat: Ondersteuning in het opzetten van een samenwerking in het Huis van het Kind met het Huis voor het Nederlands op het vlak van het aanbod NT2.
  Thema: Starten met je Huis van het Kind, Aanbod in je Huis
  Regio: Vlaanderen
  Contactpersoon: Agentschap Integratie en inburgering, Els Van der Sypt - 09/267 68 12

 • Project: Kwetsbare anderstalige moeders
  Thema: Starten met je Huis van het Kind, Aanbod in je Huis
  Regio: Vlaanderen
  Contactpersoon: Agentschap Integratie en inburgering, Els Van der Sypt - 09/267 68 12

 • Project: Opvoeden in een migratiecontext
  Wat: In het najaar wordt in Denderleeuw i.s.m. het Huis van het Kind en een schoolopbouwwerker een traject “opvoeden in een migratiecontext voor ouders van een etnisch culturele minderheid” opgezet. Na dit pilootproject is er de mogelijkheid om via een train-de-trainer-programma medewerkers en vrijwilligers op te leiden.
  Thema: Starten met je Huis van het Kind, Aanbod in je Huis
  Regio: Vlaanderen
  Contactpersoon: Agentschap Integratie en inburgering, Els Van der Sypt - 09/267 68 12

 • Vorming: Gezinsstructuren en opvoedingsstijlen van gezinnen in een migratiecontext
  Wat: Deze vorming gaat in op volgende thema’s: meertalig opgroeien, opvoeden in meertaligheid, talensensibilisering, taalbeleid en heldere communicatie (met anderstaligen)
  Thema: Starten met je Huis van het Kind
  Regio: Vlaanderen
  Contactpersoon: Agentschap Integratie en inburgering, Els Van der Sypt - 09/267 68 12

 • Vorming: Methodiekendoos Ouders in Huis
  Wat: 'Ouders in huis' biedt methodieken die je kan inzetten in het participatieproces dat je met ouders aangaat. De methodiekendoos bestaat uit de thematische methodiek en de aanbodtoets. Tijdens de vorming leer je werken met beide methodieken.
  Thema: Aanbod in je Huis, Gebruikersparticipatie
  Regio: Vlaanderen
  Contactpersoon: Provincie Limburg, Katrijn Kelchtermans - 011/23 82 23

 • Vorming op maat - EXPOO
  Wat: Op zoek naar een vorming over opvoedingsondersteuning of aanverwante thema's voor jouw organisatie of netwerk?  EXPOO biedt in samenwerking met partners een aanbod op maat aan. Samen met jou analyseren we je vraag. Wat heb je nodig voor wie? Wat is het doel van de vorming en training? De vorming en training uit het open aanbod kan ook op maat van jouw organisatie of netwerk georganiseerd worden: op een tijdstip die voor jullie past en bij jullie in de buurt.
  Thema: Partners en samenwerking, Aanbod in je Huis, Gebruikersparticipatie, Progressief Universalisme
  Regio: Vlaanderen
  Contactpersoon: EXPOO - info@expoo.be - 02/533 13 43