Welkom

Elke dag zetten verschillende overheden, vrije beroepen, middenveldorganisaties, vrijwilligers en burgers zich in voor (aanstaande) gezinnen met kinderen en jongeren . Met de Huizen van het Kind willen we de krachten bundelen zodat meer gezinnen beter ondersteund worden.

Deze website tracht een actueel overzicht te bieden van de dialoog en procedures die doorlopen worden. Bovendien willen we op deze site de initiatieven waarvan we van kunnen leren en de natuurlijke groei van de Huizen van het Kind zichtbaar maken.

Nieuws

  • In juni ontvingen 128 erkende Huizen van het Kind de bevraging 'Een Beeld van de Huizen van het Kind 2016'. Hoewel de verwerking van de resultaten nog in een prille fase is, geven we graag pdf al enkele tendensen weer. Streefdatum voor het eindrapport is mei 2017.

  • Op heel wat plaatsen zijn er intergemeentelijke samenwerkingsverbanden Huizen van het Kind. We horen dat er interesse is om daar over uit te wisselen. We plannen een eenmalige bijeenkomst, maar willen graag weten of je daarin geïnteresseerd bent en welke vragen je hebt. Heb je al ervaring en je wilt deze delen? Geef dan ook gerust een seintje. Contacteer ivan.pauwels@kindengezinkatrijn.kelchtermans@limburg.be of info@expoo.be.