Achtergrondinformatie

 • Artikel 'Samenwerken loont'
  Auteur:
  Kiddo (nr.8, 2013) 
  Soort materiaal: Tekst
  Waar te verkrijgen: downloadbaar

 • Bronnenboek Wijkpedagogiek
  Auteur: Stichting De Meeuw Rotterdam
  Korte beschrijving: In dit bronnenboek staat een pedagogische wijkaanpak beschreven voor kinderen van 10 tot 15 jaar. Het bevat een theoretische onderbouwing, een uiteenzetting van de organisatorische aspecten en veel voorbeelden.  Onder wijkpedagogiek wordt verstaan een samenwerkingsverband van (mede-)opvoeders in de wijk met als doel om de omstandigheden waarin de jeugd opgroeit zo optimaal mogelijk te maken.
  Waar te verkrijgen: downloadbaar

 • Eurochild conference juli 2016
  Auteur:
  Kind en Gezin
  Korte beschrijving: Presentatie 'Family centers in Flanders' over Huizen van het Kind gebracht op de conferentie.
  Waar te verkrijgen: downloadbaar

 • Het organiseren van samenwerking in het CJG
  Beschrijving: Interactieve pdf boordevol inspiratie over missie en visie, efficiënte en effectieve wekwijzen, medewerkers, ...
  Waar te verkrijgen: downloadbaar 

 • Huizen van het Kind als nieuw model voor preventieve gezinsondersteuning.
  Auteur: Onderzoek Steunpunt Welzijn, volksgezondheid en gezin
  Korte beschrijving:
  Lessen uit de pilootprojecten
  Soort materiaal: Tekst
  Waar te verkrijgen: downloadbaar

 • Investeren in opvoeden en opgroeien loont.
  Auteur: B. Prinsen e.a.
  Korte beschrijving: Kosteneffectiviteit van de preventie van pedagogische, psychosociale en psychosomatische problematiek door de jeugdgezondheidszorg. De analyse in deze studie laat zien dat de jeugdgezondheidszorg gebruik maakt van nieuwe, effectieve en efficiënte methodieken die aansluiten op de behoeften en noden van gezinnen, scholen en gemeenten. En dat goed georganiseerde brede implementatie van effectieve werkwijzen kan bijdragen aan het verwezenlijken van maatschappelijke en economische doelen.
  Soort materiaal: Tekst
  Waar te verkrijgen: downloadbaar

 • Nordic Family Centre Conference
  Korte beschrijving: Presentaties over hoe in de Scandinavische landen familycentres gevormd worden.
  Waar te verkrijgen: downloadbaar

 • Uitwisseling- en inspiratiedag Huizen van het Kind
  Auteur: Kind en Gezin e.a.
  Korte beschrijving: Verslag van deze dag ( 21 juni 2013)
  Soort materiaal: Tekst
  Waar te verkrijgenpdf downloadbaar (2MB)