Gebruikersparticipatie

 • Artikel 'Participatie van jongeren en ouders in het Huis van het Kind'
  Auteur:
  Katrijn Kelchtermans (Steunpunt Opvoedingsondersteuning Limburg)
  Korte beschrijving: Artikel in Sociaal.Net over de inzetbaarheid van de methodiekendoos ‘Ouders in Huis’, ontwikkeld door Steunpunt Opvoedingsondersteuning Limburg
  Soort materiaal: Artikel
  Waar te verkrijgen: downloadbaar

 • Hebben ouders behoefte aan opvoedingsondersteuning?
  Auteur: EXPOO
  Korte beschrijving: Overzicht behoeftenonderzoeken
  Soort materiaal: tekst
  Waar te verkrijgen: downloadbaar

 • Methodiekendoos Ouders in Huis
  Auteur: Steunpunt Opvoedingsondersteuning Provincie Limburg
  Korte beschrijving: Het steunpunt opvoedingsondersteuning van de provincie Limburg ontwikkelde de methodiekendoos ouder in huis. Deze methodiek helpt je om ouders (als evenwaardige partners) te betrekken in de vormgeving en invulling van jouw huis. De methodiek bestaat uit een thematische insteek en een aanbods-toets. Door dit pakket kunnen, professionals en ouders de voordelen en meerwaarde van participatie ervaren.
  Soort materiaal: divers
  Waar te verkrijgen: De methodiekendoos kan aangekocht worden bij de provincie Limburg. Meer informatie: opvoedingsondersteuning@limburg.be

 • Visietekst participatie als deelhebben
  Auteur: Kind en Gezin
  Korte beschrijving: Beschrijving van betekenis participatie .
  Soort materiaal: tekst
  Waar te verkrijgendownloadbaar