Partners in ondersteuning

Wil je ondersteuning bij het bouwen aan jouw Huis van het Kind, dan kunnen deze partners je daarbij helpen.

» Vlaanderen
» Antwerpen
» Limburg
» Oost-Vlaanderen
» Vlaams-Brabant
» West-Vlaanderen

Vlaanderen

Ken je nog ondersteunende partners of wil je jezelf als ondersteunende partner kenbaar maken, laat ons dit dan weten via de contactpagina of stuur een mailtje naar huizenvanhetkind@kindengezin.be. Deze pagina wordt immers stelselmatig aangevuld.


Kind en Gezin

Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
huizenvanhetkind@kindengezin.be of via de contactpagina 
02/533 14 92

Bij de afdeling preventieve gezinsondersteuning kan je terecht met vragen rond de regelgeving Huizen van het Kind, rond de procedures erkenning en subsidiëring, alsook rond je individueel dossier.


Expoo

Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
info@expoo.be
http://www.expoo.be
 

EXPOO draagt bij aan de uitbouw van de Huizen van het Kind door het ter beschikking stellen van informatie bv. op de website (expoo.be) en het magazine opvoedingsondersteuning. We zetten inspirerende praktijkmodellen in de schijnwerpers. We organiseren dialoogmomenten, thematisch lerende netwerken en inspiratiedagen om kennisuitwisseling te stimuleren. Je kunt bij EXPOO  terecht voor vorming en training.  We bieden  tools aan om opvoedingsondersteuning in je huis een plaats te geven. EXPOO zorgt – via de website Groeimee.be - ook voor kwaliteitsvolle informatie over opvoeden.
Lees pdf hier hoe je e-mail opvoedingsondersteuning op een eenvoudige manier via je website kan voorzien .

 

VCOK en VBJK

Vormingscentrum opvoeding en kinderopvang en Expertisecentrum vernieuwing in de basisvoorzieningen voor jonge kinderen
Raas Van Gaverestraat 67A
9000 Gent
09/232 4735
http://www.vcok.be
http://www.vbjk.be


VCOK en VBJK hebben deskundigheid opgebouwd  in de begeleiding van de opbouw van Huizen van het Kind, zowel op diverse plaatsen in Vlaanderen als in Brussel.
Momenteel ondersteunen we enkele opstartende Huizen van het Kind bij het realiseren van hun samenwerkingsverband. Daarnaast hebben we heel wat know how over specifieke deelthema’s in de Huizen van het Kind, zoals opvoedingsondersteuning, ontmoeting tussen kinderen en ouders en werken met vrijwilligers.

Heb je een begeleidingsvraag op maat , aarzel niet om ons te contacteren.


VIGeZ v.z.w.

Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie
Gustave Schildknechtstraat 9
1020 Brussel (Laken) 
www.vigez.be
info@vigez.be

VIGeZ biedt ondersteuning met methodieken, vorming en begeleiding aan wie gezond leven in een gezonde omgeving wil bevorderen en mogelijk maken. Als Huis van het Kind kan je een belangrijke rol spelen om samen met je partners voor elk kind, zijn ouder(s) en zijn omgeving een gezond aanbod, gezonde stimulansen en een gezonde omgeving te garanderen. We bieden daarom ondersteuning en methodieken voor leefstijlthema’s als (mee-)roken, gezonde voeding, bewegen, lang stilzitten, gezond binnenmilieu of geestelijke gezondheid, maar ook voor ‘settings’ als gezonde kinderopvang of de jeugdhulp. Extra aandacht gaat naar gezondheidsbevordering voor en met specifieke doelgroepen zoals ouders (zie ook www.gezondopvoeden.be) of kwetsbare groepen. Concrete acties voor lokale gemeenschappen en het onderwijs vind je ook op www.gezondegemeente.be en www.gezondeschool.be.


VVSG

Vereniging voor Vlaamse Steden en Gemeenten vzw
Paviljoenstraat 9
1030 Brussel      
Sofie.delcourt@vvsg.be

Lokale besturen kunnen bij VVSG-Steunpunt kinderopvang terecht met vragen of voor advies rond de Huizen van het Kind. Indien nodig kan men ook individuele begeleiding en ondersteuning vragen via onze consultants (tegen betaling).


Antwerpen

Ken je nog ondersteunende partners of wil je jezelf als ondersteunende partner kenbaar maken, laat ons dit dan weten via de contactpagina of stuur een mailtje naar huizenvanhetkind@kindengezin.be. Deze pagina wordt immers stelselmatig aangevuld.


EKC De Kraamvogel

Expertisecentrum kraamzorg
Volkstraat 7
2000 Antwerpen
03/238 11 00

Veerle Decorte - veerle@kraamvogel.be

EKC De Kraamvogel biedt ondersteuning door middel van expertise inbrengen ( meedenken, advies,…) en aanbod inzake perinataal aanbod (kwetsbare) zwangeren.


Kind en Gezin: Provinciale afdeling Antwerpen

Lange Kievitstraat 111-113 bus 32
2018 Antwerpen
03/206 20 51
secr.antwerpen@kindengezin.be

Je kan terecht bij de provinciale afdeling van Kind en Gezin voor informatie rond het aanbod en de ondersteuningsmogelijkheden vanuit Kind en Gezin in je regio.


Provincie Antwerpen

Boomgaardstraat 22
2600 Berchem
03/240 61 33
veerle.berckmans@provincieantwerpen.be 

De provincie Antwerpen ondersteunt de Huizen van het Kind door het
 • stimuleren van netwerken via overleg
 • verlenen van impulssubsidies voor vernieuwende projecten
 • leveren van cijfergegevens en indicatoren aan gemeenten
 • aanbieden van vorming, lokalen en didactisch materiaal 

Limburg

Ken je nog ondersteunende partners of wil je jezelf als ondersteunende partner kenbaar maken, laat ons dit dan weten via de contactpagina of stuur een mailtje naar huizenvanhetkind@kindengezin.be. Deze pagina wordt immers stelselmatig aangevuld.


Expertisecentrum Kraamzorg Amerijtje

K. Astridlaan 32/1
3500 Hasselt
078/05 52 00
info@zwangerenbevallen.be
www.zwangerenbevallen.be 
  
Het Expertisecentrum Kraamzorg Amerijtje biedt ondersteuning door middel van expertise inbrengen (meedenken, advies,…), aanbod inzake perinataal aanbod (kwetsbare) zwangeren (vorming, workshops, ontmoeting,…), sociale kaart perinataal netwerk en ‘Buddy bij de wieg’ voor kwetsbare zwangeren.


Kind en Gezin: Provinciale afdeling Limburg

Hendrik Van Veldekesingel 150 bus 15
3500 Hasselt
011/77 19 71
secr.limburg@kindengezin.be

Je kan terecht bij de provinciale afdeling van Kind en Gezin voor informatie rond het aanbod en de ondersteuningsmogelijkheden vanuit Kind en Gezin in je regio.


Provincie Limburg - Steunpunt Opvoedingsondersteuning

Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
011/23 82 22
opvoedingsondersteuning@limburg.be
http://www.limburg.be - Opvoedingsondersteuning

Ondersteuningsaanbod

 • Procesbegeleiding voor samenwerkingsverbanden Huizen van het Kind
 • Ter beschikking stellen van materialen en methodieken via het educatief centrum
 • Organiseren van vorming en ontmoeting

Oost-Vlaanderen

Ken je nog ondersteunende partners of wil je jezelf als ondersteunende partner kenbaar maken, laat ons dit dan weten via de contactpagina of stuur een mailtje naar huizenvanhetkind@kindengezin.be. Deze pagina wordt immers stelselmatig aangevuld.


Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan

Tramstraat 69
9052 Zwijnaarde
09/333.57.60
info@kraamkaravaan.be
www.kraamkaravaan.be 


Het Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan biedt ondersteuning door middel van expertise inbrengen (meedenken, advies,…), aanbod inzake perinataal aanbod (kwetsbare) zwangeren.


Kind en Gezin: Provinciale afdeling Oost-Vlaanderen

Virginie Lovelinggebouw (VAC Gent)
Koningin Maria Hendrikaplein 70 bus 50
9000 Gent
09/265 71 71
oost-vlaanderen.secretariaat@kindengezin.be

Je kan terecht bij de provinciale afdeling van Kind en Gezin voor informatie rond het aanbod en de ondersteuningsmogelijkheden vanuit Kind en Gezin in je regio.


ODiCe vzw

Oost-Vlaams Diversiteitscentrum
Dok Noord 4d001
9000 Gent
09/267 66 40
interculturalisering@odice.be
www.odice.be

ODiCe (Oost-Vlaams Diversiteitscentrum) heeft als provinciaal integratiecentrum de opdracht om diensten en voorzieningen te ondersteunen in het toegankelijk maken en afstemmen van hun aanbod op ALLE burgers in de samenleving, inclusief de etnisch-culturele minderheden.

ODiCe:
 • adviseert en ondersteunt in het omgaan met diversiteit.
 • begeleidt veranderingsprocessen die erop gericht zijn het aanbod, de organisatie, de medewerkers,… beter af te stemmen op de diverse samenleving.
 • begeleidt vormingen die interculturele vaardigheden aanscherpen.
 • begeleidt en ondersteunt projecten van welzijnsvoorzieningen.

Lees meer in pdf volgende bijlage .


Provinciebestuur Oost-Vlaanderen – Steunpunt OpvoedingsOndersteuning

W. Wilsonplein 2
9000 Gent 
09/267 75 57
opvoedingsondersteuning@oost-vlaanderen.be
www.oost-vlaanderen.be/public/welzijn_gezondheid/opvoedingsondersteuning/index.cfm
 • Deskundigheidsbevordering preventieve gezinsondersteuning door vormingen, ontmoeting en ondersteuningstrajecten (inclusief subsidielijn)
 • Faciliteren van intergemeentelijke of regionale samenwerking en innovatie rond preventieve gezinsondersteuning (inclusief subsidielijn)
 • Procesbegeleiding
 • Ter beschikking stellen van interne & externe expertise
 • Ter beschikking stellen van materiaal
 • Gastheer overleg (vorming) Oost-Vlaamse diensten opvanggezinnen 

Regionaal Welzijnsoverleg Oost-Vlaanderen

Bekijk de pdf contactgegevens van het RWO in je regio .

Je kan terecht bij de ankerpunten van het Regionaal Welzijnsoverleg voor:
 • informatie over het aanbod van de verschillende (welzijns-)partners en lokale besturen in je regio
 • de organisatie van verkennend overleg omtrent lokale/regionale samenwerking inzake preventieve gezinsondersteuning
 • procesbegeleiding voor de opstart van regionale samenwerkingsverbanden Huizen van het Kind, in nauwe samenwerking met de initiatiefnemer(s).

Vlaams-Brabant

Ken je nog ondersteunende partners of wil je jezelf als ondersteunende partner kenbaar maken, laat ons dit dan weten via de contactpagina of stuur een mailtje naar huizenvanhetkind@kindengezin.be. Deze pagina wordt immers stelselmatig aangevuld.


EKC De Bakermat

Expertisecentrum Kraamzorg en Praktijk voor vroedkunde
Diestsesteenweg 49
3010 Leuven 
016/20 77 40
Lies.versavel@debakermat.be

EKC De Bakermat biedt ondersteuning door middel van expertise inbrengen (meedenken, advies,…) en aanbod. 

Kind en Gezin: Provinciale afdeling Vlaams-Brabant en Brussel

Diestsepoort 6 bus 56
3000 Leuven
016 21 05 11
secr.vlaamsbrabantenbrussel@kindengezin.be

Je kan terecht bij de provinciale afdeling van Kind en Gezin voor informatie rond het aanbod en de ondersteuningsmogelijkheden vanuit Kind en Gezin in je regio.


Provincie Vlaams-Brabant

Provincieplein 1
3010 Leuven
016/26 73 48
kindbeleid@vlaamsbrabant.be
http://www.vlaamsbrabant.be/opvoedingsondersteuning

De provincie Vlaams-Brabant ondersteunt in de provincie alle opstartende Huizen van het Kind zowel financieel als inhoudelijk door een breed aanbod van lezingen, methodieken, ondersteuning acties in de week van de opvoeding, inspirerende brochures van projectoverzichten vanuit de ganse provincie,… pdf Opvoeden een uitdaging? (1MB)


West-Vlaanderen

Ken je nog ondersteunende partners of wil je jezelf als ondersteunende partner kenbaar maken, laat ons dit dan weten via de contactpagina of stuur een mailtje naar huizenvanhetkind@kindengezin.be. Deze pagina wordt immers stelselmatig aangevuld.


Kind en Gezin: Provinciale afdeling West-Vlaanderen

Koning Albert I-Laan 1.2 bus 54
8200 Sint-Michiels
050 44 65 50
west-vlaanderen.secretariaat@kindengezin.be

Je kan terecht bij de provinciale afdeling van Kind en Gezin voor informatie rond het aanbod en de ondersteuningsmogelijkheden vanuit Kind en Gezin in je regio.


Logo Leieland

President Kennedypark 10
8500 Kortrijk
056 44 07 94
logo@logoleieland.be

LOGO Leieland is actief in de zorgregio Zuid- West- Vlaanderen. Het betreft alle welzijns & gezondheidsactoren binnen de onderstaande 14 steden en gemeenten:  gemeente Wervik, stad Kortrijk, stad Waregem, gemeente Spiere- Helkijn, gemeente Wevelgem, stad Harelbeke, gemeente Deerlijk, gemeente Avelgem, stad Menen, gemeente Dentergem, gemeente Anzegem, gemeente Kuurne, gemeente Wielsbeke en gemeente Zwevegem.

Elk van de 14 gemeenten kunnen binnen de samenwerkingsovereenkomst Gezonde Gemeente instappen in een persoonlijk ondersteuningstraject. Zo helpen we lokale besturen onder meer bij de opstart en de uitbouw van hun lokaal Huis van het Kind. Dit onder de vorm van procesbegeleiding.