Starten met je Huis van het Kind

 • Basiskader Huizen van het Kind
  Auteur: Kind en Gezin
  Korte beschrijving: Deze tekst beschrijft de kernideeën van de Huizen van het Kind. Er wordt ingegaan op de  meerwaarde van het lokaal vormgeven. In het tweede deel komt de regelgeving met betrekking tot de Huizen van het Kind aan bod.
  Soort materiaal: Tekst
  Waar te verkrijgen: pdf downloadbaar

 • GPS-brainstormkit
  Auteur: Flanders DC
  Korte beschrijving: Flanders DC ontwikkelde de GPS-methode. Met deze manier van brainstormen haal je op een paar uur vaak meer dan 100 ideeën. Met deze brainstorm-kit kan je zelf ook met de GPS aan de slag.
  Waar te verkrijgen: De handleiding over deze tool is te ontlenen via de bibliotheek van Expoo.

 • Handleiding Lokaal Overleg Opvoedingsondersteuning
  Auteur:
  Agentschappen Jongerenwelzijn, Kind en Gezin en Provinciaal Steunpunt Opvoedingsondersteuning Limburg
  Beschrijving: Deze handleiding werd in 2009 opgemaakt bij de start van het lokaal beleid opvoedingsondersteuning maar is ook interessant in kader van de opstart Huizen van het Kind. Je leest er o.a. tips voor het vorm geven van lokale samenwerking, coördinatie, enz…
  Waar te verkrijgen: downloadbaar of als methodiekenboek (ontleenbaar in o.a. bibliotheek van EXPOO)

 • Het aanbieden van een kwaliteitsvol huis van het kind in Aarschot
  Auteur: C. Engels
  Korte beschrijving: Scriptieonderzoek naar de noden en verwachtingen van kansarme en kansrijke ouders met jonge kinderen in de stad Aarschot. Soort materiaal: Document
  Waar te verkrijgen: downloadbaar

 • Inspiratie voor opstartbijeenkomsten
  Auteur:
  EXPOO
  Korte beschrijving: Op veel plaatsen zijn Huizen van het Kind reeds opgestart. Op andere plaatsen zijn er verkennende gesprekken aan de gang. We zetten een aantal methodieken en inhouden op een rij waaruit je kan putten om je opstartbijeenkomst Huis van het Kind vorm te geven.
  Waar te verkrijgen: online 

 • OOG voor kind en gezin in Gooi en Vechtstreek (Nederland)
  Auteur: NJI
  Beschrijving: Vraag en aanbodsanalyse om te komen tot een dekkend aanbod voor opvoed en opgroeiondersteuning.
  Soort: tekst
  Waar te verkrijgen: downloadbaar

 • Pedagogische visies van … voor Huizen van het Kind
  Auteur:
  EXPOO i.s.m. VBJK
  Korte beschrijving:
  Maandelijks brengt EXPOO is samenwerking met VBJK een pedagogische visie van… Een brede waaier aan boeiende persoonlijkheden vertellen je over opvoeden en alles wat daarbij komt kijken. Sommigen focussen in hun theorievorming op het kind. Anderen inspireren je om in dialoog te gaan met vaders en moeders. Nog anderen plaatsen het opvoedingsproces in de ruimere samenleving. Het kind, de ouders, de samenleving: dat zijn precies de drie elementen die jou als professional, als partnerorganisatie van een Huis van het Kind, bezighouden. De 11 pedagogische visies zullen druppelsgewijs online verschijnen, elke maand eentje.
  Waar te verkrijgen: downloadbaar

 • Presentatie Actieplan Huis van het Kind Haspengouw, antennepunt Heers
  Soort:
  Presentatie
  Waar te verkrijgen: powerpoint downloadbaar (6MB)

 • Presentatie Huis van het Kind Leuven
  Auteur: Huis van het Kind Leuven
  Soort materiaal: Presentatie
  Waar te verkrijgen: pdf downloadbaar (6MB)

 • Visietraject perinataal aanbod voor (kwetsbare) zwangere vrouwen
  Auteur: De Kraamvogel
  Korte beschrijving: Visietekst over het belang en de plaats van het perinataal aanbod in de Huizen  van het Kind in Antwerpen (stad).
  Soort materiaal: Tekst
  Waar te verkrijgen: downloadbaar
  Contactpersoon: Veerle Decorte, veerle@kraamvogel.be