Gebruiksovereenkomst

We besteden veel aandacht en zorg aan de samenstelling van deze website en streven ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is.

We streven ernaar u zo goed mogelijk te informeren. Desondanks kunnen we niet garanderen dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens ten allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor andere websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins naar verwezen wordt.

We behouden ook het recht voor deze website dan wel de daarin vervatte informatie of gegevens ten allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, ook zonder aankondiging.

U kunt aan deze informatie geen rechten ontlenen. Er moet bovendien worden benadrukt dat de op of via deze website ter beschikking gestelde informatie en documenten niet als een authentieke overname van de officieel aangenomen tekst kunnen worden beschouwd. Alleen de officiële wetten, decreten en besluiten, zoals gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad, hebben rechtskracht.

We kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website, de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen, en/of uit het gebruik van de ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw apparatuur, programma's of andere gegevens op het computersysteem.

Foto’s, illustraties en tekeningen mogen niet gekopieerd worden. Ze zijn auteursrechtelijk beschermd. Teksten van de website mogen gebruikt worden mits bronvermelding.