Burgerprofiel header

Regelgeving, procedures, formulieren en huisstijl

Regelgeving, procedures, formulieren en huisstijl voor de Huizen van het Kind vind je op de website van Kind en Gezin.

Ondersteuning

Huizen van het Kind zijn samenwerkingsverbanden die lokaal vorm krijgen vanuit de lokale overheden, vrije beroepen, middenveldorganisaties, vrijwilligers en burgers. De acties die ze ondernemen hebben als doel alle aanstaande gezinnen en gezinnen met kinderen en jongeren zo goed mogelijk en zo dicht mogelijk bij hun leefwereld te ondersteunen, door diverse levens- en beleidsdomeinen met elkaar te verbinden. Huizen van het Kind werken ook nauw samen met uitbetalers van het Groeipakket. Zo kunnen zij hun loketfunctie uitbreiden, zijn ze beter zichtbaar en voldoende geografisch verspreid.  

EXPOO is het Expertisecentrum Opvoeden en Opgroeien van agentschap Opgroeien. Zo delen en maken we kennis en bouwen we samen verder aan de Huizen van het Kind in Vlaanderen en Brussel. Via events, online uitwisselingsplatformen ... kan contact gelegd worden, kennis gedeeld worden en kunnen ideeën groeien. Alle informatie, kennis en methodieken ter ondersteuning van de Huizen van het Kind vind je op de website van Expoo.